'Türkiye'nin etnik yapısı' haberi için yazılan yorumlar

Alphan [ 16 Mart 2012, 10:40 ]
Türk milleti Oğuz Türklerine dayanan Kültürün merkezi kalbidir.

Türkmen-Yörük Avşar ve diğer boylar birleşmiş,Zamanla Tatar,Azeri,Gagavuz,Kafkas,Uygur,Kırgız,Kazak ve özbek gibi diğer boylar Türk milleti içinde bütünlemiştir.Tarihsel ve bölgesel olarak diğer guruplarla ortak tarih din kültür sebebiyle kaynaşma etkilenme olmuş Ortaya Türk milleti çıkmıştır.

Türk milleti 60 milyon : Türkmen-yörük 55 milyon,Tatar-Gagavuz 2.5 milyon, Azeri-Kafkas 1.5 milyon,Diğer Türk boyları 1 milyon

Kürt-Zaza 10 milyon,Çerkez 1 milyon,Arap 750 bin, Boşnak-Arnavut-Laz-Gürcü ve Diğerleri 2.5 milyon.
zehra [ 09 Mart 2011, 21:51 ]
Konda 2007 araştırması

% 84.5 Türk
% 9.02 Kürt-zaza
% 4.45 T.c vatandaşı
% 0.75 arap
% 0.28 laz
% 0.27 çerkez

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS SAYIMLARI 1927-1965 ARASINDA ANADİL SORULDU

Nüfusun ana dile göre dağılımını gösteren DİE'nin 1965 nüfus sayımına göre, halkın
% 90.11'i ana dilini Türkçe
% 7,07'si anadilini Kürtçe,
% 1.16'sı Arapça,
% 0.48'i Zazaca,
% 0.18'i Çerkezce,
% 0.09'u Gürcüce,
% 0.08'i Lazca,
% 0.07'si Pomakça,
% 0.06'sı Boşnakça,
% 0.04'ü Arnavutça
% 0.66'sı diğer diller olarak ifade etti.

ABD'de bulunan Ethnologue data from: Languages of World kuruluşunun P.A. Andrews - 2001 yılına göre

Türkiye'deki etnik kökenler:

Türk % 86.21

Kürt % 8.36

Çerkez % 2.14

Arap % 1.63

Zaza % 0.53

Laz % 0.02

Diğer % 1
Tuncay Demirbaş [ 07 Kasım 2009, 19:04 ]
Türk milletinin her ferdinin evinde bulunması gereken bir eser.

Kürtlüğe gösterilen böylesi yoğun ilginin nedeni ,batılıların büyük jeopolitik öneme ve nerji kaynaklarına sahip Orta Doğu'da kendi çıkarlarına hizmet edecek yeni bir etnik unsur oluşturma amaçlarıdır..

Kürtler ve diğer etnik unusurlar ile ilgili tüm hakikatı bu kitaptan öğrenebilirsiniz..