Bir Çocuk Nasıl Türk Milliyetçisi Olur..

Açıklama: Ömer Seyfettin'den..
Kategori: Tarihten damlalar
Eklenme Tarihi: 18 Aralık 2010
Geçerli Tarih: 21 Ekim 2018, 00:36
Site: Zeynep Oruncak Kişisel Sitesi
URL: http://www.zeyneporuncak.net/haber_detay.asp?haberID=676


 

1-Konuştuğu Türkçeyi sever, konuştuğu lisanı yazar ve bu güzel
Türkçesini herkese öğretmeye çalışır.

2-Dini gibi milliyetini de sever ve mukaddes bilir.Türklüğün aleyhinde
bulunanlara karşı Türklüğü savunur .Milliyetine laf söyletmez.
Türklüğün dünyadaki milletlerin hepsinden daha soylu ve cesur olduğunu
hatırından çıkarmaz.

3-Her fırsatta Türklüğü över. Türklüğe kıymet verir. Her fırsatta Türk
tarihini, Türk cihangirliğini,Türk bilginlerini anar.

4-En büyük cihangirlerin çıktığı gibi,,İbni Sina ve Uluğ Bey gibi en
büyük bilginlerin de Türk milletinden geldiğine iman eder.

5-Her şeyden önce Türk tarihini tümü ile öğrenir.Türklüğe dair yazılan
edebi ve fenni şeyleri diğer okunacaklara tercih eder.

6-Askerlik, tüccarlık, sanatkarlık, memurluk, kısaca hangi meslek için
hazırlanırsa hazırlansın, en başta gelen emeli, Türklüğe, Türk
ülküsüne hizmet etmek olur.

7-Şahsi hayatının fani,fakat milliyetinin ebedi olduğunu aklından
çıkarmaz.Herkes mezara girecek ve ölecektir.Tarihe giren kahramanlar
ölmezler. Milletlerinin kalbinde yaşarlar .Milliyetperver olmak
isteyen her çocuk nasıl olursa olsun, iyi bir namla Türk tarihine
girmeye çalışır. Dünyada tarihe girip şanlı bir hatıra bırakmak kadar
âli ve gıpta olunacak bir şey yoktur. Ruhunda büyüklük ve yükseklik
meyli olan çocuk mutlaka Türk Milliyetperveri olur. Her yerde , her
vakit ve her işde birinci olmaya çabalar.Yorulmaz, bıkmaz, üşenmez.
Vücudunu izcilikle ve idmanla, fikrini bilgi ile teknikle, ruhunu
milli mefkure ile kuvvetlendirir. Bilgisiz bir kuvvet ve cahil kafa
altında sağlam bir vücut hiç bir işe yaramayacağı gibi ülküsüz bir
ilim, ülküsüz bir bilgin de hiç bir işe yaramadıktan başka Türk
toplumuna tarif olunmaz zararları dokunur.

Ey Türk çocukları ! Siz hem kuvvet, hem bilgi, hem de ülkü sahibi
olunuz. Büyük muvaffakiyetleriniz adınızı tarihe geçirecek ve sizi bu
fâni hayatın üzerindeki o ebedi ve ölümsüz hayata nâil edecektir.

ÖMER SEYFETTİN (Türklük Ülküsü kitabından alıntıdır)