Ebü'l Vefa

Açıklama: Matematik tarihinde önemli yeri
Kategori: Türk Matematikçiler
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2006
Geçerli Tarih: 23 Mayıs 2019, 18:01
Site: Zeynep Oruncak Kişisel Sitesi
URL: http://www.zeyneporuncak.net/haber_detay.asp?haberID=51


(BUZCAN 940 - BAĞDAT 998)
 
Matematik tarihinde önemli yeri olan, Türk İslam dünyasının önde gelen matematik astronomi bilginidir. Özellikle bugün Trigonometride görülen pek çok, temel tanım, kavram ve formülleri bilim dünyasına ilk sunan bilgindir. Objektif olarak yazılmış matematik ve astronomi tarihi kitaplarında adını görmek mümkündür.
 
Trigonometri, geometri ve astronomi ile ilgili çok sayıda eseri vardır. Bu eserleri Batı dünyasında uzun yıllar incelenmiş, tercümeleri yapılmış ve hakkında çok sayıda eser ve makale yayınlanmıştır.

Özellikle küresel trigonometride sinüs konusunu   bilimsel bir düşünce içinde ilk inceleyen Ebu'l Vefa'dır. Tanjant çizgilerini düzenlediği gibi, trigonometriye Sekonder ve Cosekonder tanım ve kavramlarını da sokmuştur. Aynı zamanda trigonometrinin 6 esas eğrisi arasındaki trigonometrik oranları da ilk kez belirtmiştir. Bu oranlar, bugün trigonometride, grafiklerin tanımında aynen kullanılmaktadır. Zamanına kadar hiç bir Matematikçi'nin yapamadığı incelikte, trigonometrik çizelgeler düzenlemiştir. Astronomik gözlemler için gerekli olan sinüs ve tanjant değerlerini gösteren çizelgeler 15'er dakikalık aralarla hazırlanmıştır. Trigonometri'ye tanjant tanımını zıl (gölge) adı altında ilk kez kazandırıdı. Batı bilim dünyasında sinüs ve tanjant kavramlarının kullanılmasına öncülük eden Matematikçi olarak Alman John Müller belirtmektedir.